Etkili Not Alma Teknikleri: Başarıya Giden Yol

Eğitim hayatının temel bir parçası olan not alma, öğrencilerin başarılarını büyük ölçüde etkileyebilir. Etkili not alma teknikleri, öğrenme sürecini destekleyen ve bilgiyi daha iyi anlama, hatırlama ve uygulama konularında yardımcı olan bir beceridir. İşte Akademiatlas‘ın önerdiği etkili not alma teknikleri:

Cornell Metodu

Cornell Metodu, öğrencilere ders notlarını etkili bir şekilde almayı ve düzenlemeyi öğreten bir not alma tekniğidir. Bu yöntem, notlarınızı daha sonra daha kolay anlamak ve tekrarlamak için tasarlanmıştır.

Etkili Not Alma Tekniklerinden Cornell Metodu

Cornell Metodu Nasıl Kullanılır?

aşağıdaki adımları içerir:

 1. Not Kağıdını Bölme: Not alırken bir sayfayı ikiye bölen bir çizgi çizin. Sağ taraf daha geniş olmalı ve sol tarafta ise bir sütun olmalıdır.
 2. Not Alma Aşaması: Ders sırasında sol taraftaki geniş bölümde notlarınızı alın. Ancak burada önemli olan, notları sadece anahtar noktaları ve ana fikirleri yakalayacak şekilde özetlemektir. Detaylar ve örnekler sağ taraftaki sütuna yazılacaktır.
 3. Özet Bölümü: Ders sona erdikten veya bölüm değiştirdikten sonra, sol taraftaki geniş bölümde o dersin veya bölümün ana hatlarını özetleyin. Bu, notlarınızı hızlı bir şekilde gözden geçirirken işe yarar.
 4. Anahtar Terimler ve Sorular: Sağ taraftaki sütunda, notlarınızdan çıkarılan anahtar terimleri veya soruları yazın. Bu, notlarınızı tekrar ederken kendinizi test etmenize yardımcı olacaktır.
 5. Gözden Geçirme: Öğrenme sürecinin sonunda notlarınızı gözden geçirin. Özet bölümünü okuyun ve sağ taraftaki anahtar terimlere dayanarak notlarınızı tekrar edin.

Cornell Metodu Avantajları:

 • Bilgiyi düzenli bir şekilde kaydetmeyi teşvik eder.
 • Notların hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini kolaylaştırır.
 • Öğrencilerin anahtar kavramları ve soruları vurgulamasına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin dersten daha fazla verim almasına yardımcı olacaktır.

Anahat (Taslak) Metodu

Anahat Metodu, öğrencilere notlarını organize etmeleri, hiyerarşik bir yapı oluşturmaları ve daha iyi anlamaları için bir çerçeve sunan bir not alma tekniğidir. Bu metodun temel amacı, karmaşık konuları daha iyi analiz etmenize ve öğrenmenize yardımcı olmaktır.

Anahat (Taslak) Metodu Nasıl Kullanılır?

 1. Başlık ve Tarih: Her not sayfasının üst kısmına dersin başlığını ve tarihini yazın. Bu, notlarınızı daha sonra bulmanıza yardımcı olacaktır.
 2. Ana Başlıkları Belirleme: Not alırken, konunun ana başlıklarını belirleyin. Bu başlıklar, genellikle dersin temel konularını veya bölümlerini temsil eder.
 3. Alt Başlıkları Oluşturma: Her ana başlık altında, bu başlığa ait alt başlıkları belirleyin. Bu, notlarınızı daha fazla ayrıntıya indirgeme ve kategorilendirme konusunda yardımcı olur.
 4. Anahtar Noktaları ve Ayrıntıları Ekleyin: Ana ve alt başlıklar altında anahtar noktaları ve ayrıntıları ekleyin. Anahtar noktalar, konunun ana fikirlerini temsil ederken, ayrıntılar daha fazla açıklama ve örnekler içerir.
 5. Görseller Kullanma: İllüstrasyonlar, şemalar veya grafikler gibi görsel unsurlar, karmaşık konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
 6. Renk Kullanımı: Ana başlıkları, alt başlıkları ve anahtar noktaları vurgulamak için farklı renkler kullanabilirsiniz. Bu, notlarınızı daha görsel ve kolay anlaşılır hale getirebilir.
 7. Özet ve İnceleme: Notların sonunda, o dersin veya konunun özetini yapın. Bu, notlarınızı hızlıca gözden geçirmenize yardımcı olur.

Anahat (Taslak) Metodu Avantajları:

 • Bilgiyi daha düzenli bir şekilde kaydetmeyi teşvik eder.
 • Karmaşık konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
 • Notların daha iyi öğrenilmesini sağlar.
 • Konular arasındaki ilişkileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Tablo Metodu

Tablo Metodu, not alma işlemini düzenlemek ve karmaşık bilgileri görsel bir şekilde temsil etmek için kullanılan bir not alma tekniğidir. Bu metot, özellikle karşılaştırmalı bilgilerin veya verilerin sunumunda etkilidir. İşte Tablo Metodu’nun nasıl kullanılacağına dair temel adımlar:

 1. Tablo Başlığını Belirleme: Herhangi bir konunun özetini temsil eden bir başlık seçin ve tablonun en üst kısmına yazın.
 2. Sütunları ve Satırları Tanımlama: Tablonuzu düzenlemek için sütunları ve satırları tanımlayın. Sütunlar genellikle karşılaştırmak istediğiniz kategorileri veya özellikleri temsil ederken, satırlar bu kategorilere ait verileri içerir.
 3. Verileri Ekleyin: İlgili bilgileri sütunlara ve satırlara ekleyin. Verilerinizi net ve özlü bir şekilde sunmaya çalışın. Sayılar, tarihler, istatistikler veya diğer bilgiler olabilir.
 4. Başlık ve Alt Başlıklar Ekleyin:Tablonuzun daha anlaşılır olması için her sütun veya satırın altına başlık veya alt başlıklar ekleyin. Bu başlıklar, verilerin neyi temsil ettiğini açıklar.
 5. Renk ve Görseller Kullanma: Tablonu daha görsel hale getirmek için renkler veya görseller kullanabilirsiniz. Örneğin, önemli verileri vurgulamak için belirli renkler kullanabilirsiniz.
 6. Notlar ve Açıklamalar Ekleyin: Tablonuzun alt kısmına, verilerinizi açıklayan veya ek bilgi sunan notlar veya açıklamalar ekleyin. Bu, okuyucuların tabloyu daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 7. Gözden Geçirme ve Analiz: Tablonuzu gözden geçirin ve veriler arasındaki ilişkileri veya desenleri analiz edin. Tablo Metodu, verilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak bir görsel sunum sağlar.

Cümle Metodu

Cümle Metodu, not alma işlemini daha düzenli ve açık bir şekilde yapmak için kullanılan bir not alma tekniğidir. Bu metot, özellikle yazılı materyalleri veya konuşmaları özetlemek ve ana fikirleri yakalamak için etkilidir. İşte Cümle Metodu’nun nasıl kullanılacağına dair temel adımlar:

 1. Başlık ve Tarih Belirleme:Notlarınızın başlığını ve tarihini belirleyin. Bu, notlarınızı daha sonra sıralamak ve bulmak için önemlidir.
 2. Ana Fikirleri Yakalama:Her cümlenin veya paragrafın ana fikrini özetlemek için kısa ve öz cümleler kullanın. Anahtar cümleleri veya ifadeleri vurgulayarak ana fikirleri yakalayın.
 3. Anahtar Terimleri ve Tanımları Ekleyin:Önemli terimleri veya kavramları notlarınıza ekleyin. Bu terimleri daha sonra daha fazla açıklama veya tanım eklemek için kullanabilirsiniz.
 4. Örnekler ve İllüstrasyyonlar:Ana fikirleri desteklemek veya açıklamak için örnekler veya illüstrasyonlar ekleyin. Bu, konuları daha iyi anlamaya yardımcı olur.
 5. Bağlantıları Belirtme:İlgili konular veya fikirler arasındaki bağlantıları belirtin. Bu, notlarınızın daha mantıklı ve tutarlı olmasına yardımcı olur.
 6. Görseller Kullanma:Eğer uygunsa, şemalar, grafikler veya diyagramlar gibi görsel unsurları notlarınıza ekleyin. Görseller, bilgileri daha iyi görselleştirmenize yardımcı olur.
 7. Renk Kullanımı:Önemli cümleleri veya anahtar noktaları vurgulamak için renkler kullanabilirsiniz. Bu, notlarınızı daha hızlı gözden geçirmenize yardımcı olur.
 8. Özet ve İnceleme:Notlarınızın sonunda, o konunun veya materyalin özetini yapın. Ana fikirleri ve anahtar terimleri gözden geçirerek notlarınızı tekrarlayın.