Sayısal (SAY) Bölümler

Sayısal (SAY) bölümler, matematik ve fen bilimleri alanlarında yoğunlaşan üniversite bölümleridir. Bu bölümler, öğrencilere matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin yanı sıra mühendislik, bilgisayar bilimleri, istatistik gibi alanlarda da eğitim verir. Sayısal bölümler, analitik düşünme becerilerini geliştiren, problemlere çözüm odaklı yaklaşan ve teknolojik gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümlerde eğitim alan mezunlar, pek çok farklı sektörde çalışma imkanı bulmaktadır. Sayısal (SAY) bölümler, matematik ve fen bilimlerine ilgi duyan ve analitik düşünme yeteneği güçlü olan öğrenciler için ideal seçeneklerdir.

Üniversite tercih yapacakların dikkat etmesi gerekenler yazımı okuyabilirsiniz.

En İyi Sayısal (SAY) Bölümler

En iyi Sayısal Bölümler

Tıp:

İnsan sağlığıyla ilgilenen ve hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesi konusunda uzmanlaşmış bir alandır. Tıp fakültelerinde uzun soluklu ve kapsamlı bir eğitim süreci yer almaktadır. Mezunlar, doktor olarak hastanelerde, kliniklerde veya özel muayenehanelerde çalışabilirler. Tıp, insanların hayatını olumlu yönde etkileyen ve toplum için büyük önem taşıyan bir mesleki alandır.

Bilgisayar Mühendisliği:

Bilgisayar ve yazılım sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgilenen bir alandır. Bu bölümde öğrencilere programlama dilleri, veri yapıları, algoritma analizi, ağlar ve veritabanları gibi temel bilgisayar bilimleri öğretilmektedir. Bilgisayar mühendisleri, yazılım şirketlerinde, teknoloji firmalarında veya kendi projelerini hayata geçirerek geniş bir iş alanına sahiptirler.

Diş Hekimliği:

Ağız ve diş sağlığıyla ilgilenen ve diş problemlerini teşhis ve tedavi eden bir mesleki alandır. Diş hekimliği fakültelerinde öğrencilere diş hastalıkları, ağız cerrahisi, protezler, ortodonti gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Diş hekimleri, özel kliniklerde, hastanelerde veya kendi muayenehanelerinde çalışabilirler.

Pilotaj:

Uçak veya helikopter gibi hava taşıtlarını güvenli ve etkin bir şekilde kullanma becerisi gerektiren bir mesleki alandır. Pilotaj eğitimi havacılık okullarında veya askeri akademilerde alınır. Mezunlar, ticari havayollarında, özel şirketlerde veya hava kuvvetlerinde pilot olarak görev yapabilirler.

Makine Mühendisliği:

Mekanik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgilenen bir alandır. Bu bölümde öğrencilere termodinamik, mekanik tasarım, malzeme bilimi gibi konularda eğitim verilmektedir. Makine mühendisleri, otomotiv endüstrisinden enerji sektörüne kadar çeşitli sektörlerde çalışma imkanına sahiptirler.

Beslenme ve Diyetetik:

İnsanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını belirlemek ve uygulamak için çalışan bir alandır. Beslenme fakültelerinde öğrencilere besin öğeleri, beslenme değerlendirmesi, diyet planlaması gibi konularda eğitim verilmektedir. Beslenme uzmanları, hastanelerde, spor merkezlerinde veya özel diyet danışmanlık merkezlerinde çalışabilirler.

Yazılım Mühendisliği:

Bilgisayar programları ve uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi ve bakımıyla ilgilenen bir alandır. Yazılım mühendisleri, bilgisayar oyunlarından mobil uygulamalara kadar çeşitli yazılım projelerinde görev alabilirler.

Mimarlık:

Yapıların tasarımını ve inşasını üstlenen bir alandır. Mimarlık fakültelerinde öğrencilere yapı tasarımı, mimari çizim ve modelleme teknikleri gibi konularda eğitim verilmektedir. Mimarlar, mimarlık firmalarında, inşaat şirketlerinde veya kendi tasarım ofislerinde çalışabilirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon:

Hareket kısıtlılıklarını tedavi ederek kişilerin fonksiyonel bağımsızlıklarını geri kazanmalarına yardımcı olan bir alandır. Bu bölümde öğrencilere hareket tedavisi, terapötik egzersizler ve masaj teknikleri gibi konularda eğitim verilmektedir. Fizyoterapistler, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde veya özel kliniklerde çalışabilirler.

Elektrik Elektronik Mühendisliği:

Elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi ve işletilmesiyle ilgilenen bir alandır. Bu bölümde öğrencilere devre analizi, elektrik makineleri, mikroişlemciler gibi konularda eğitim verilmektedir.. Elektrik elektronik mühendisleri, enerji sektöründen telekomünikasyona kadar geniş bir alanda çalışabilirler.

Veterinerlik:

Hayvanların sağlık sorunlarını teşhis etmek, tedavi etmek ve korumak için çalışan bir alandır. Veterinerlik fakültelerinde öğrencilere hayvan hastalıkları, cerrahi teknikler ve veteriner ilaçları gibi konularda eğitim verilmektedir. Veteriner hekimler, veteriner kliniklerinde, hayvan hastanelerinde veya hayvancılık işletmelerinde çalışabilirler.

Matematik Öğretmenliği:

Matematik bilgisini öğrencilere aktaran ve onların matematiksel düşünme becerilerini geliştiren bir mesleki alandır.  Öğretmenlik fakültelerinde öğrencilere matematik eğitimi yöntemleri, eğitim psikolojisi ve matematik ders içerikleri gibi konularda eğitim verilmektedir. Matematik öğretmenleri, ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde öğretmen olarak görev yapabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik:

Organizmaların genetik materyalini ve moleküler düzeydeki biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Bu bölümde öğrencilere hücre biyolojisi, genetik analiz yöntemleri ve biyoteknoloji gibi konularda eğitim verilmektedir. Moleküler biyologlar ve genetikçiler, biyoteknoloji şirketlerinde, araştırma laboratuvarlarında veya üniversitelerde çalışabilirler.

Biyomedikal Mühendisliği:

Tıp ve biyoloji alanlarında kullanılan tıbbi cihazların ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgilenen bir alandır. Bu bölümde öğrencilere biyomedikal cihazlar, tıbbi görüntüleme ve biyomedikal sinyal işleme gibi konularda eğitim verilmektedir. Biyomedikal mühendisleri, tıbbi cihaz şirketlerinde, sağlık kurumlarında veya araştırma merkezlerinde görev alabilirler.

Eczacılık:

İlaçların üretimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgilenen bir mesleki alandır. Eczacılık fakültelerinde öğrencilere farmakoloji, farmasötik kimya ve ilaç etkileşimleri gibi konularda eğitim verilmektedir. Eczacılar, eczanelerde ilaç danışmanlığı yapabilir, hastalara ilaçları hakkında bilgi vererek sağlık hizmetlerine katkı sağlarlar.

Çevre Mühendisliği:

Çevresel sorunları çözmeye yönelik çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenen bir alandır. Bu bölümde öğrencilere atık yönetimi, su ve hava kirliliği kontrolü gibi konularda eğitim verilmektedir. Çevre mühendisleri, çevre danışmanlık firmalarında, şehir planlama projelerinde veya çevre koruma kurumlarında çalışabilirler.

Odyoloji:

İşitme bozukluklarını değerlendirme, teşhis etme ve tedavi etme konularında uzmanlaşmış bir alandır. Bu bölümde öğrencilere işitme testleri, işitme cihazları ve işitme rehabilitasyonu gibi konularda eğitim verilmektedir. Odyologlar, hastanelerde, işitme merkezlerinde veya özel odyoloji kliniklerinde çalışabilirler.

Gıda Mühendisliği:

Gıda üretimi, işleme ve kalite kontrolü ile ilgilenen bir alandır. Bu bölümde öğrencilere gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği ve gıda işleme teknolojileri gibi konularda eğitim verilmektedir. Gıda mühendisleri, gıda şirketlerinde, kalite kontrol laboratuvarlarında veya gıda üretim tesislerinde çalışabilirler.

Hemşirelik:

Hastaların bakımını üstlenen ve tıbbi müdahaleleri gerçekleştiren bir mesleki alandır. Hemşirelik fakültelerinde öğrencilere tıbbi bakım teknikleri, hastalık yönetimi ve hasta iletişimi gibi konularda eğitim verilmektedir. Hemşireler, hastanelerde, kliniklerde, evde bakım kuruluşlarında veya huzurevlerinde görev alabilirler.

Endüstri Mühendisliği:

Üretim süreçlerini optimize etmek ve işletmelerde verimliliği artırmak amacıyla çalışan bir alandır. Bu bölümde öğrencilere işletme yönetimi, süreç mühendisliği ve kalite yönetimi gibi konularda eğitim verilmektedir. Endüstri mühendisleri, üretim tesislerinde, lojistik şirketlerinde veya danışmanlık firmalarında çalışabilirler.

Sayısal bölümler, matematik, fizik, kimya ve diğer fen bilimlerine ilgi duyan öğrencilere yönelik geniş bir yelpazede uzmanlaşma fırsatları sunar. Mühendislik, tıp, bilgisayar bilimi gibi çeşitli disiplinlerde kariyer olanakları sağlar. Öğrenciler, akademik hedeflerine uygun olarak geleceklerini şekillendirir ve çeşitli iş imkanlarına sahip olurlar. YÖK tercih sihirbazını inceleyerek 2023 üniversite sıralama ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz!